Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1962

  • Tổng 1.121.406

Hỗ trợ gạo cho học sinh đồng bào DTTS theo Nghị định 116/NĐ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP,  ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, năm học 2019-2020 tỉnh Quảng Bình có 5.573 học sinh thuộc đối tượng được nhận trợ cấp

              Tại Quyết định số 1360/QĐ-BTC ngày 08/8/2017 của Bộ Tài chính về việc xuất gạo dự trữ Quốc gia hỗ trợ học sinh năm học 2019 - 2020.

Theo đó, Bộ Tài chính giao cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp không thu tiền 75.338.527 kg gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cho 515.963 học sinh tại 46 tỉnh, thành phố trong năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong đó tỉnh Quảng Bình có 5.573 học sinh thuộc đối tượng được nhận trợ cấp với 752.335 kg gạo.

Nghị định 116 là tích hợp 3 chính sách hỗ trợ đối với học sinh theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nghị định này quy định cụ thể hơn đối tượng thụ hưởng chính sách, định mức gạo hỗ trợ là 15kg cho một học sinh trong 1 tháng và thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong 1 năm học.

 Việc hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia đã góp phần giảm bớt khó khăn cho học sinh, gia đình và nhà trường. Và nó sẽ là động lực giúp các em vững tâm trên bước đường học tập của mình./.

                    Đoàn Thị Thanh Hương

                 Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác