Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2218

  • Tổng 1.121.662

Thực hiện thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tỉnh theo quy định

Xem với cỡ chữ : A- A A+

         Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 501/UBND-KSTT ngày 16/4/2019 về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VB&ĐH) của tỉnh.

 

 

         Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành biện pháp bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống quản lý VB&ĐH, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ và các điều kiện kỹ thuật khác để đáp ứng việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, trong đó tập trung cập nhật phần mềm Hệ thống quản lý VB&ĐH phiên bản đã nâng cấp, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số; hoàn thành việc đăng ký, cấp phát Chứng thư số tổ chức, cá nhân cho lãnh đạo; tập huấn, hướng dẫn, thực hiện cài đặt chữ ký số, quét mẫu chữ ký, con dấu và điều kiện kỹ thuật khác cho đối tượng là lãnh đạo, văn thư, cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin. Mặt khác, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, chạy thử việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện với UBND tỉnh trên Hệ thống quản lý VB&ĐH; tích hợp giải pháp dịch vụ ký số, cài đặt chữ ký số, quét mẫu chữ ký, con dấu và các điều kiện kỹ thuật khác cho Văn phòng UBND tỉnh để sẵn sàng cho việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số của UBND tỉnh trên Trục liên thông văn bản Quốc gia theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ...

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc đăng ký, tích hợp giải pháp dịch vụ ký số, cấp phát Chứng thư số tổ chức, cá nhân theo quy định; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc ký số đối với văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (trừ văn bản mật) giữa UBND tỉnh với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời thực hiện việc thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2887/VPCP-KSTT.

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện ký số văn bản điện tử (trừ văn bản mật) cho đối tượng là lãnh đạo, văn thư của đơn vị, địa phương; rà soát các chức năng trên Hệ thống quản lý VB&ĐH, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Thông tư số 01/2019/TT-BNV và Thông tư số 02/2019/TT-BNV…

Đặc biệt, UBND tỉnh khuyến khích các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (bao gồm UBND cấp xã) chủ động triển khai sớm việc ký số tất cả văn bản điện tử (trừ văn bản mật) và thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số theo yêu cầu. Trên cơ sở kết quả thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để tiếp tục triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số, không gửi văn bản giấy theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

             Đoàn Thị Thanh Hương “ Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình”

Các tin khác