Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 123

  • Tổng 260.919

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Dân tộc   Tin mới
Tiếp tục Chương trình công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các Sở, ban, ngành nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, ngày 24/2/2022, đồng chí Vũ Đại Thắng,...
Xem tiếp
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng...   Tin mới
Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc...
Xem tiếp