Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 Số 612/KH-BDT Tập huấn Đề án 498 tại Lâm Thủy, Lệ Thủy Ban Dân tộc 29/10/2021 Còn
2 Số 611/KH-BDT Tập huấn Đề án 498 tại Kim Thủy, Lệ Thủy Ban Dân tộc 29/10/2021 Còn
3 Số 610/KH-BDT Tập huấn Đề án 498 tại Kim Thủy, Lệ Thủy Ban Dân tộc 29/10/2021 Còn
4 Số 569/BDT-VP-TTr Tham dự cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đào Ban Dân tộc 11/10/2021 Còn
5 Số 571/KH-BDT Kế hoạch các lớp tập huấn đề án 1163 Ban Dân tộc 11/10/2021 Còn
6 Số 568/BDT-VP-TTr Triệu tập học viên tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2021 Ban Dân tộc 08/10/2021 Còn
7 Số 564/BC-BDT Từ 01.10 đến 07.10.2021 Ban Dân tộc 07/10/2021 Còn
8 Số 84/QĐ-BDT điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Ban Dân tộc Ban Dân tộc 20/09/2021 Còn
9 Số 515/BDT-NV Về việc ứng phó với thiên tai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 Ban Dân tộc 12/09/2021 Còn
10 Số 514/TB-BDT Triển khai một số nội dung trọng tâm trong tháng 9 năm 2021 Ban Dân tộc 10/09/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »