Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 564/BC-BDT 07/10/2021 Từ 01.10 đến 07.10.2021
2 Số 509/BC-BDT 09/09/2021 Từ ngày 03/9 đến 19/9/2021
3 Số 510/BC-BDT 09/09/2021 Tình hình thực hiện công atcs dân tộc Quý III và nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2021
4 Số 500/BC-BDT 02/09/2021 Từ 27/8 đến 02/9/2021
5 Số 488/BC-BDT 26/08/2021 Từ 20/8 đến 26/8/2021
6 Số 439/BC-BDT 05/08/2021 Từ ngày 30/7 đến 05/8/2021
7 Số 404/BC-BDT 20/07/2021 Kết quả công tác dân tộc tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ tháng 8
8 Số 390/BC-BDT 15/07/2021 Từ ngày 09/7 đến 15/7/2021
9 sỐ 371/BC-BDT 08/07/2021 Từ ngày 02/7 đến 08/7/2021
10 Số 340/BC-BDT 24/06/2021 Từ ngày 18/6 đến 24/6/2021
1 2 3 4 5 6 »