Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 340/BC-BDT
Ngày ký 24/06/2021
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung Từ ngày 18/6 đến 24/6/2021
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Báo cáo tại đây: