Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 3313

  • Tổng 316.059

Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của đồng bào dân tộc thiểu số...   Tin mới
Ngày 27/8/2019 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2968/QĐ-BVHTTDL về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội đập trống của người Ma-Coong, xã Thượng...
Xem tiếp
"Kỳ nhân A Rem" chốn thâm sơn   Tin mới
Giữa chốn thâm sơn Phong Nha - Kẻ Bàng, uy tín và tài năng của già làng Đinh Rầu, người A Rem, được ví như một kỳ nhân. Ngoài việc là một thầy lang với cách chữa bệnh kỳ bí, ông còn thông tuệ tất cả những...
Xem tiếp
Vài nét khái quát về đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình   Tin mới
Tỉnh Quảng Bình có hai dân tộc thiểu số: dân tộc Bru-Vân Kiều và dân tộc Chứt, với 5.607 hộ, 24.499 nhân khẩu, chiếm khoảng 2,3% dân số của tỉnh. Dân tộc Bru - Vân Kiều gồm 4 tộc người: Vân Kiều, Khùa,...
Xem tiếp
Lễ buộc chỉ tay của tộc người Khùa   Tin mới
Năm nào cũng vậy, chỉ sau Tết Nguyên đán ít ngày, đồng bào Khùa ở hai xã Dân Hoá và Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, một trong 4 tộc người thuộc dân tộc Bru-Vân Kiều, tưng bừng tổ chức lễ Rít-choọ-ati (buộc...
Xem tiếp
70 năm Cơ quan làm công tác dân tộc một chặng đường vẻ vang   Tin mới
Từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta rất chú trọng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc và vấn đề đại đoàn kết dân tộc. Với tư tưởng đại đoàn kết dân tộc...
Xem tiếp