Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 269

  • Tổng 1.208.626

Trao đổi, hướng dẫn thực hiện chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Sáng nay, 24/10, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS và MN) giai đoạn 202-2025 trên địa bàn tỉnh...
Xem tiếp
Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS huyện Lệ Thủy, năm 2023
Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-BDT ngày 02/6/2023 Tổ chức Hội thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào DTTS huyện Lệ Thủy, năm 2023.
Xem tiếp
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN
Ngày 08/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.
Xem tiếp
Chuẩn bị kỹ chính sách, nguồn lực cho mục tiêu lớn
Chiều 22/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030. Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn...
Xem tiếp
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 2021-2030
Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV đã ban hành nghị quyết số 74/2018/QH14 ngày 19-7-2018, Quốc hội đã giao cho Chính phủ xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 8...
Xem tiếp
1 2 3 »