Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 266

  • Tổng 651.732

Quyết định về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn
Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.
Xem tiếp
Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số Việt Nam
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020.
Xem tiếp
Thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh hệ Dự bị đại học Dân tộc năm học 2018-2019
Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Tuyển sinh hệ Dự bị Đại học năm học 2018-2019
Xem tiếp
Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025"
Xem tiếp
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn tuyên tuyền Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại 4 huyện Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh và...
Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025; Kế hoạch số 43/KH-UBND tỉnh ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn...
Xem tiếp
« 1 2 3 »