Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 893/QĐ-UBND 26/03/2021 V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựngChính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình
2 Số 80/GM-VPUBND 15/03/2021 UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành về triển khai công tác dân tộc
3 Số 318/TB-UBND 08/03/2021 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2021
4 Số 16/SY-UBND 08/03/2021 SY TT số 09/2020/TT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động chưa thành niên
5 Số 308/UBND-KT 05/03/2021 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
6 Số 20/KH-HĐPH 24/02/2021 Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
7 Số 208/KH-UBND 08/02/2021 KH Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tỉnh Quảng Bình giai đoạn II (2021-2025)
8 Số 207/TB-UBND 08/02/2021 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tại phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2021
9 Số 355/QĐ-UBND 02/02/2021 phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2021
10 Số 16/SY-UBND 24/09/2020 SY NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
1 2 3 4 5 »