Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 569/BDT-VP-TTr 11/10/2021 Tham dự cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đào
2 Số 568/BDT-VP-TTr 08/10/2021 Triệu tập học viên tập huấn bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc năm 2021
3 Số 515/BDT-NV 12/09/2021 Về việc ứng phó với thiên tai trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021
4 Số 279/BDT-VP 31/05/2021 V/v Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
5 Số 262/BDT-VP-TTr 25/05/2021 V/v báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2021
6 Số 186/BDT-TT&ĐB 19/04/2021 Về việc kiểm tra, nắm tình hình vùng DTTS và miền núi, tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026; thăm tặng quà cho người có uy tín trong đồng bào DTTS
7 Số 185/BDT-VP 16/04/2021 góp ý đối với dự thảo Quyết định, quy chế của UBND tỉnh
8 Số 173/BDT-TTĐB 13/04/2021 Về việc kiểm tra nắm tình hình đời sống, sản xuất, công tác chuẩn bị bầu cử, thăm và tặng quà NCUT trên địa bàn
9 Số 148/BDT-KHTTr 25/03/2021 V/v báo cáo số liệu thực hiện Chương trình 135 năm 2020 phục vụ kiểm toán
10 Số 308/UBND-KT 05/03/2021 V/v tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »