Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 148/BDT-KHTTr
Ngày ký 25/03/2021
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung V/v báo cáo số liệu thực hiện Chương trình 135 năm 2020 phục vụ kiểm toán
Lĩnh vực Kế hoạch, Tổng hợp, Chính sach và Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Công văn tại đây: