Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 279/BDT-VP
Ngày ký 31/05/2021
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung V/v Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối theo dõi nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Công văn tại đây: