Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 371/BD-BDT 15/09/2020 Tình hình kiểm soát TTHC Quý III phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2020
2 Số 368/BC- BDT 14/09/2020 Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
3 Số 365/BC- BDT 09/09/2020 Kết quả thực hiện công tác dân tộc quý III và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
4 Số 360/BC- BDT 01/09/2020 kết quả triển khai công tác cải cách hành chính Quý III năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2020
5 Số 198/BC- BDT 05/06/2020 Kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 6 đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cuối năm năm 2020
6 Số 190/BC- BDT 02/06/2020 Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính Quý II năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ Quý III năm 2020
7 Số 137/BC-BDT 29/04/2020 Đề xuất CTĐT dự án Đường GTNT nội vùng thôn Tân Tiến
8 Số 81/BC-BDT 13/03/2020 Tình hình hoạt động kiểm soát thủ tục hành hành chính Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2020
9 Số 75/BC-BDT 09/03/2020 Kết quả công tác dân tộc quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2020
10 Số 73/BC-BDT 05/03/2020 Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính Quý I năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 »