Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu sỐ 371/BC-BDT
Ngày ký 08/07/2021
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung Từ ngày 02/7 đến 08/7/2021
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Báo cáo tại đây: