Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2369

  • Tổng 1.121.813

Năm 2019, toàn tỉnh có 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Xem với cỡ chữ : A- A A+
               Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2019.

              Theo đó, toàn tỉnh Quảng Bình có 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó huyện Minh Hóa 40 người, huyện Bố Trạch 22 người, huyện Lệ Thủy 21 người, huyện Quảng Ninh 19 người và huyện Tuyên Hóa 04 người.

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực tế đã khẳng định vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện chính sách dân tộc và đại đoàn kết các dân tộc; vận động đồng bào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết vượt khó, xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, bài trừ hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã vùng dân tộc miền núi của tỉnh.

QH. Ban Dân tộc tỉnh

Xem Quyết định Tại đây

Xem Danh sách người có uy tín Tại đây

Các tin khác