Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 196

  • Tổng 1.208.553

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. 

 

               1. Đối tượng được xét tuyển theo chế độ cử tuyển

               Theo quy định tại Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này, cử tuyển là việc tuyển sinh qua phương thức xét tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp đối với người học thuộc đối tượng sau:

- Người dân tộc thiểu số rất ít người.

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn chưa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số.

Dân tộc thiểu số rất ít người và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tiêu chuẩn để được xét tuyển theo chế độ cử tuyển

- Tiêu chuẩn chung:

+ Thường trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), người trực tiếp nuôi dưỡng sống tại vùng này;

+ Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển;

+ Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

- Tiêu chuẩn cụ thể:

Ngoài việc đáp ứng các điều kiện về tiêu chuẩn chung, để được xét tuyển theo chế độ cử tuyển, người học cần đáp ứng các điều kiện cụ thể đối với việc xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp như:

+ Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học THPT phải đạt hạnh kiểm tốt đối với người xét tuyển Cao đẳng, Đại họchạnh kiểm đạt loại khá trở lên đối với người xét tuyển Trung cấp;

+ Xếp loại học lực năm cuối cấp phải đáp ứng từ khá trở lên đối với người xét tuyển Đại họctừ trung bình khá trở lên đối với người xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp.

Ngoài ra, người học đáp ứng các tiêu chuẩn nêu trên nếu thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 5, Điều 6 thì sẽ được ưu tiên trong xét tuyển chế độ cử tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp theo thứ tự, cụ thể:

- Con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh;

- Học tại trường phổ thông dân tộc nội trú;

- Trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển;

- Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên;

- Trường hợp người học thuộc đối tượng được hưởng nhiều ưu tiên đồng thời thì chỉ được hưởng một ưu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển.

3. Được xét tuyển để bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, UBND cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, biên chế công chức hoặc số lượng người làm việc được giao, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương để chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức xét tuyển bố trí việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển.

Đối với người học theo chế độ cử tuyển tại các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an căn cứ vào các quy định của Nghị định này để tiếp nhận và bố trí công tác phù hợp với yêu cầu của lực lượng quân đội, công an.

(Học sinh người dân tộc thiểu số được xét tuyển theo chế độ cử tuyển. Nguồn: Internet)

          4. Bồi hoàn học bổng và kinh phí đào tạo

          Người học theo chế độ cử tuyển nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 13 thì phải bồi hoàn học bổng và kinh phí đào tạo.

          Việc tính chi phí bồi hoàn học bổng và kinh phí đào tạo được quy định tại Điều 14, thẩm quyền quyết định việc bồi hoàn quy định tại Điều 15 và trả và thu hồi chi phí bồi hoàn quy định tại Điều 16 Nghị định số 141/2020/NĐ-CP.

          Như vậy, so với Nghị định số 134/2006/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 49/2015/NĐ-CP), Nghị định số 141/2020/NĐ-CP đã có một số thay đổi như: Đối tượng được xét tuyển đi học theo chế độ cử tuyển đã thu hẹp, độ tuổi tối đa trong xét tuyển theo chế độ cử tuyển là 22 tuổi, các tiêu chuẩn cụ thể về xét tuyển, thay đổi hình thức từ tiếp nhận sang xét tuyển để bố trí việc làm đối với người học theo chế độ cử tuyển.

   Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/01/2021 thay thế Nghị định số 134/2006/NĐ-CP và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

          Tải Nghị định 141/2020/NĐ-CP tại đây:            

 

Lê Phương – Phòng NV

Các tin khác