Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1875

  • Tổng 1.121.319

Danh sách các xã, thôn, bản tiếp tục đầu tư Chương trình 135 năm 2016 tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016; Ủy ban Dân tộc cũng vừa ban hành Quyết định số 75/QĐ-UBDT ngày 29/02/2016 Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016. Như vậy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 44 xã và 27 thôn, bản (kèm theo danh sách) được tiếp tục đầu tư chương trình 135 năm 2016 của Chính phủ.

 
DANH SÁCH CÁC XÃ THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 TỈNH QUẢNG BÌNH
 
 
TỔNG SỐ
 
 
44
 
 
 I
 
HUYỆN MINH HÓA
 
 14
 
 1
 
 
 
Xã Dân Hóa
 
 2
 
 
 
Xã Hóa Hợp
 
 3
 
 
 
Xã Hóa Phúc
 
 4
 
 
 
Xã Hóa Sơn
 
 5
 
 
 
Xã Hóa Thanh
 
 6
 
 
 
Xã Hóa Tiến
 
 7
 
 
 
Xã Hồng Hóa
 
 8
 
.
 
Xã Minh Hóa
 
 9
 
 
 
Xã Tân Hóa
 
 10
 
 
 
Xã Thượng Hóa
 
 11
 
 
 
Xã Trọng Hóa
 
 12
 
 
 
Xã Trung Hóa
 
 13
 
 
 
Xã Xuân Hóa
 
 14
 
 
 
Xã Yên Hóa
 
 II
 
HUYỆN TUYÊN HÓA
 
 12
 
 1
 
 
 
Xã Cao Quảng
 
 2
 
 
 
Xã Đồng Hóa
 
 3
 
 
 
Xã Kim Hóa
 
 4
 
 
 
Xã Lâm Hóa
 
 5
 
 
 
Xã Lê Hóa
 
 6
 
 
 
Xã Nam Hóa
 
 7
 
 
 
Xã Ngư Hóa
 
 8
 
 
 
Xã Sơn Hóa
 
 9
 
 
 
Xã Thạch Hóa
 
 10
 
 
 
Xã Thanh Hóa
 
 11
 
 
 
Xã Thanh Thạch
 
 12
 
 
 
Xã Thuận Hóa
 
 III
 
HUYỆN QUẢNG TRẠCH
 
 6
 
 1
 
 
 
Xã Cảnh Hóa
 
 2
 
 
 
Xã Quảng Châu
 
 3
 
 
 
Xã Quảng Hợp
 
 4
 
 
 
Xã Quảng Kim
 
 5
 
 
 
Xã Quảng Tiến
 
 6
 
 
 
Xã Quảng Thạch
 
 IV
 
HUYỆN BỐ TRẠCH
 
 6
 
 1
 
 
 
Xã Lâm Trạch
 
 2
 
 
 
Xã Liên Trạch
 
 3
 
 
 
Xã Phúc Trạch
 
 4
 
 
 
Xã Tân Trạch
 
 5
 
 
 
Xã Thượng Trạch
 
 6
 
 
 
Xã Xuân Trạch
 
 V
 
HUYỆN QUẢNG NINH
 
 2
 
 1
 
 
 
Xã Trường Sơn
 
 2
 
 
 
Xã Trường Xuân
 
 VI
 
HUYỆN LỆ THỦY
 
 4
 
 1
 
 
 
Xã Kim Thủy
 
 2
 
 
 
Xã Lâm Thủy
 
 3
 
 
 
Xã Ngân Thủy
 
 4
 
 
 
Xã Thái Thủy
 
 
 
DANH SÁCH CÁC THÔN, BẢN ĐBKK THUỘC DIỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016 TỈNH QUẢNG BÌNH
 
 
TT
 
Tên huyện/xã
 
Thuộc xã khu vực
 
Số thôn ĐBKK
 
Tên thôn
 
Tổng số
 
 
 
27
 
 
 
1
 
HUYỆN TUYÊN HÓA
 
XÃ, THỊ TRẤN
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
Châu Hóa
 
II
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Châu
 
 
 
 
 
Thị trấn Đồng Lê
 
II
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu khu Đồng Tân
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu khu Tân Lập
 
 
 
 
 
Hương Hóa
 
II
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Tân Đức 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Tân Sơn
 
 
 
 
 
Mai Hóa
 
II
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Tây Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Tân Hóa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Lạc Hóa
 
 
 
 
 
Tiến Hóa
 
II
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Tiến
 
 
 
 
 
Văn Hóa
 
II
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Hà Thâu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Bàu Sỏi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thượng Phủ
 
2
 
HUYỆN BỐ TRẠCH
 
 
 
 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
Thị trấn nông trường Việt Trung
 
I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
Bản Khe Ngát
 
 
 
 
 
Hưng Trạch
 
II
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Hưng 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Hưng 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Hưng 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Bình 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Bình 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Bình 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Bồng Lai 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Bồng Lai 2
 
 
 
 
 
Sơn Lộc
 
II
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Sơn Lý
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Thanh Lộc
 
 
 
 
 
Sơn Trạch
 
II
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Trằm Mé
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Gia Tịnh
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bản Rào Con
 
3
 
HUYỆN LỆ THỦY
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
Văn Thủy
 
II
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thôn Việt Xô
 
Quốc Hớn

Các tin khác