Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2030

  • Tổng 1.121.474

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III – năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Trong 2 ngày 11-12/9/2019, tại thành phố Đồng Hới, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2019 đã diễn ra với sự tham dự của 172 đại biểu chính thức đại diện cho gần 26.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh. 

               Đến dự Đại hội có các đồng chí: Y Thông, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan.

Sau 5 năm thực hiện chương trình hành động và quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ II, tình hình kinh tế - xã hội vùng DTTS ở tỉnh Quảng Bình tiếp tục có bước phát triển quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Đến nay, vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Quảng Bình có hơn 750 hộ làm ăn khá, giỏi (tăng 10% so với năm 2014), trong đó có 540 hộ có thu nhập trên 30 triệu đồng/hộ/năm, 220 hộ có thu nhập trên 70 triệu đồng/hộ/năm.

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã phát biểu tham luận về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng đồng bào DTTS, miền núi của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực phấn đấu vươn lên để đạt những kết quả quan trọng của đồng bào DTTS tỉnh trong 5 năm qua. Về mục tiêu, nhiệm vụ trong những năm tiếp theo, đồng chí Trần Công Thuật  yêu cầu hệ thống chính trị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc nhằm làm cho các cấp, các ngành và nhân dân hiểu rõ, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển.

 Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và hiệu quả công tác dân tộc và chính sách dân tộc, sau đại hội cần xây dựng chương trình hành động thiết thực để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh nhằm thay đổi nhanh diện mạo vùng đồng bào DTTS.

Nhân dịp này, có 1 tập thể và 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 5 tập thể và 20 cá nhân được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen; 5 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc giai đoạn 2014-2019.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II, năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, góp phần đưa đồng bào DTTS trong tỉnh từng bước hội nhập và phát triển, cùng nhau thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một số hình ảnh tại Đại hội

 

 Quang cảnh Đại hội

 

 Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông tặng lẵng hoa

chúc mừng đại hội.

 

  Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thắng

trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân.

  

Đồng chí Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông trao bằng khen

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tặng bằng khen cho các tập thể

và cá nhân.

 

  Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tặng hoa chúc mừng các

đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam

lần thứ II, năm 2020

 QH: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác