Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 2233

  • Tổng 1.121.677

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 21/12/2018, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thái Tôn- Trưởng ban Dân tộc, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên thuộc Ban Dân tộc, cán bộ làm công tác dân tộc các huyện, thị xã và đại diện lãnh đạo của 40 xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động Ban Dân tộc đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban và các nhiệm vụ do lãnh đạo UBND tỉnh giao trực tiếp, cụ thể: phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn Dự án 135 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, triển khai thực hiện chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở từ nguồn vốn Dự án 135, triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” , thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 1163 /QĐ-TTg; thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh như: Dự án 135, chính sách cấp báo, tạp chí theo Quyết định số 59/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ… và một số nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

          Qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, việc triển khai công tác dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nguồn vốn thực hiện Dự án 135 được phân bổ cho các huyện và các chủ đầu tư, được UBND các huyện và chủ đầu tư triển khai thực hiện, cụ thể: Tiểu Dự án 1 về Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là 45.147 triệu đồng được UBND các huyện, thị xã phân khai cho 89 công trình (trong đó: bố trí cho 31 công trình hoành thành với kinh phí 21.703 triệu đồng, giải ngân khoảng 50% kinh phí; 58 công trình chuyển tiếp và lồng ghép với kinh phí 23.444 triệu đồng đang tiếp tục triển khai thực hiện, đến nay đã giải ngân được 10.555 triệu đồng đạt tỉ lệ 23,37%); kinh phí duy tu bảo dưỡng với kinh phí thực hiện là 2.307 triệu đồng ước đến cuối tháng 12 năm 2018 sẽ giải ngân đạt 100% nguồn vốn theo kế hoạch. Tiểu dự án 2 về Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với nguồn vốn  thực hiện là 10.463 triệu đồng đã được UBND các xã xây dựng phương án triển khai thực hiện; Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện hợp phần Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở từ nguồn vốn Dự án 135, đến hết tháng 10 năm 2018 đã triển khai được 37 lớp với hơn 2500 lượt người tham gia, trong đó 23 lớp cộng đồng, 8 lớp cấp huyện, 6 lớp cấp tỉnh, kinh phí đã giải ngân đạt khoảng 61,3,% kế hoạch giao.
          Tham mưu ban hành Quyết định công nhận 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cấp báo, tạp chí, tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, thăm hỏi ốm đau, khó khăn, hoạn nạn, tổ chức đoàn tham quan học tập kinh nghiệm các tỉnh phía nam, tổ chức tập huấn, cung cấp, cập nhật thông tin cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; cấp muối bột canh I ốt cho hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg với kinh phí 3.472 triệu đồng; triển khai mô hình điểm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tổ chức 05 lớp tập huấn về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho giáo viên học sinh các trường dân tộc nội trú với hơn 1000 lượt người tham gia, xây dựng 7 pa nô tuyên truyền chống tảo hôn và HNCHT ở các xã; tổ chức 03 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các xã Thượng Trạch, xã Trọng Hóa, xã Ngân Thủy với hơn 210 học viên tham gia và cấp phát 1.170 tờ rơi với nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; cấp phát không thu tiền 18 đầu báo và tạp chí cho các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 59/QĐ-TTg; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách dân tộc triên địa bàn toàn tỉnh để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế tại cơ sở nhằm uốn nắn và khắc phục để những năm tiếp theo thực hiện tốt hơn.
          Tuy nhiên, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh ta vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định như: việc phân bổ, giải ngân nguồn vốn còn chậm so với thời hạn quy định, Tiểu Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Dự án 135 các địa phương chưa chú trọng xây dựng, chuyển giao các mô hình sản xuất; việc sử dụng kinh phí duy tu bảo dưỡng chưa đúng mục đích, trình tự, thủ tục mua sắm hàng hóa hỗ trợ phát triển sản xuất còn chưa đúng Luật đấu thầu và văn bản liên quan,….Tại hội nghị, lãnh đạo Ban cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các địa phương trong triển khai nhiệm vụ.
          Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm tiếp theo, Ban Dân tộc đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019 với định hướng tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn, phát huy những mặt đã đạt được trong năm 2018 và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những tháng đầu năm.
Một số hình ảnh tại Hội nghị
                                                                    
  Lê T.Phương -  Thanh tra Ban 

Các tin khác