Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3094

  • Tổng 1.122.539

Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện điểm mô hình chống tảo hôn và hôn nhận cận huyết thống tại xã Thượng Trạch.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/12/2018, tại xã Thượng Trạch, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết 3 năm triển khai thực hiện mô hình điểm “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2018 xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”. Đồng chí Phan Công Khánh- Phó Trưởng  Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 498 tỉnh, Trưởng BCĐ mô hình điểm chủ trì Hội nghị; tham gia đầy đủ có các thành viên BCĐ; Ban Dân tộc; Chính trị viên 02 đồn Biên Phòng Cà Ròong, Cồn Roàng đóng trên địa bàn; Lãnh đạo UBND xã, các bộ phận Tư pháp, Văn hóa, các tổ chức chính trị xã hội của xã.

Thượng Trạch là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình có đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Dân số cả xã là 595 hộ, 5663 khẩu , trong đó dân tộc thiểu số là 569 hộ, 5581 khẩu; hộ nghèo có 472 hộ, 2087 khẩu; hộ cận nghèo có 16 hộ, 79 khẩu. Giao thông đi lại khó khăn, nhân dân nơi đây sống bằng nghề nông nghiệp (trồng lúa, sắn, chăn nuôi trâu, bò); chưa có điện lưới Quốc gia.

Trước năm 2015, tình trạng TH và HNCHT diễn biến phức tạp ở tất cả các bản trên địa bàn xã, tảo hôn phổ biến ở độ tuổi 16-18 tuổi đối với Nam, từ 14-17 tuổi đối với nữ; Hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra. Năm 2016, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Dân tộc tỉnh chọn xã Thượng Trạch làm mô hình điểm về phòng chống TH và HNCHT và triển khai thành lập BCĐ thực hiện mô hình. Trong 3 năm triển khai thực hiện đã tổ chức 07 lớp tuyên truyền cho cán bộ, đồng bào với 550 người tham gia; phát 550 tờ rơi, áp phích tuyên truyền cho người dân; đặt 3 pano lớn tuyên truyền tại các ngã ban đường vào Km51-đường 20, bản 51, bản 61; cung cấp tài liệu, băng, đĩa phim hình cho xã để làm tư liệu tuyên truyền cho ĐBDTTS; tổ chức hướng dẫn các bản xây dựng Hương ước để đưa quy định chống TH và HNCHT vào Hương ước của từng bản.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Các thành viên Ban Chỉ đạo 

Sau 3 năm triển khai thực hiện mô hình điểm, tình trạng TH và HNCHT giảm nhiều so với những năm trước đây, cụ thể như: năm 2015, 17 người TH, 01 HNCHT; năm 2016, 13 người TH; năm 2017, 7 người TH;  năm 2018, 4 người TH và không còn hôn nhân cận huyết thống. Qua triển khai mô hình điểm nhận thức của ĐBDTTS về luật hôn nhân và gia đình, TH và HNCHT được nâng lên rõ rệt, góp phần từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai mô hình cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế như: Số lượng tảo hôn giảm tuy nhiên vẫn còn diễn ra; sự can thiệp của chính quyền cấp cơ sở, các tổ chức, đoàn thể và công tác viên thôn bản trong việc ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý vi phạm tảo hôn còn hạn chế; nhận thức và ý thức pháp luật người dân còn hạn  thấp, kinh phí thực hiện mô hình còn hạn chế.

Từ kết quả đạt được tại mô hình điểm tại xã Thượng Trạch, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tham mưu áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới.

                                                           Thái Vân

Các tin khác