Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 241

  • Tổng 1.208.598

Quảng Bình Tổ chức Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 286/KH-UBND về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2019.

               Mục dích của Đại hội: Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn 2009-2019; Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2014-2019; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, tiếp tục triển khai chính sách dân tộc giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

Tên gọi Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh là “Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ III - năm 2019”; cấp huyện: “Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ I - năm 2019 ” (Do năm 2009 và 2014 các huyện không tổ chức Đại hội mà chỉ tổ chức Hội nghị liên tịch để lựa chọn đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh do đó năm 2019 tổ chức Đại hội được tính là lần thứ I).

Chủ đề của Đại hội hai cấp là: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”.

 

Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Quảng Bình lần II

Nội dung chủ yếu của Đại hội là đánh giá tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới từ Đại hội lần thứ II (năm 2014) đến năm 2019 và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp (nếu có). Các báo cáo tập trung, chú trọng lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và một số đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn tiếp theo; khen thưởng tập thể, cá nhân là người dân tộc thiểu số tại Đại hội và đề xuất hình thức khen thưởng tại Đại hội cấp trên; tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng Đại hội...

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, phóng sự, sản phẩm truyền thông khác để tuyên truyền về các nội dung liên quan đến Đại hội; đưa tin, phóng sự về các gương người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền kết quả Đại hội, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng; đồng thời in, treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, pa nô tuyên truyền về Đại hội đặt tại khu vực trung tâm, cửa ngõ, đường phố, nơi tổ chức Đại hội, tại UBND các xã vùng dân tộc thiểu số, các bản làng vùng dân tộc thiểu số.

Quốc Hớn – Ban Dân tộc tỉnh.

Các tin khác