Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 504

  • Tổng 647.725

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Xem tiếp
Chi ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xem tiếp
Lệ Thủy: Đôn đốc công tác bầu cử ở 3 xã miền núi
Để ngày hội non sông diễn ra thuận lợi, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lệ Thủy đã quyết định cử 3 tổ công tác lên đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ công tác bầu cử tại 3 xã miền núi Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy. Qua quá trình hoạt động, các tổ công tác đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần...
Xem tiếp
Giải pháp công nghệ phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Xem tiếp
Ngày hội non sông… ở miền xa!
Ngày 27-4-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Quảng Bình về việc cho phép bầu cử sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc tại 17 khu vực bỏ phiếu thuộc hai huyện Bố Trạch và Quảng Ninh. Trong không khí khẩn trương, sôi nổi hướng về ngày bầu cử,...
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »