Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 124

  • Tổng 260.920

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2021
Ngày 20/01/2021, Cơ quan, Công đoàn Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (CBCC) và ký kết giao ước thi đua năm 2021. Đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban và đồng chí Phan Công Khánh, Chủ tịch Công đoàn Ban Dân tộc; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ban; Lãnh đạo...
Xem tiếp
Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
Ngày 12/11/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết số 33/2020/QĐ-TTg quy định về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021- 2025.
Xem tiếp
Đoàn đại biểu NCUT tỉnh Quảng Bình tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Bắc
Thực hiện Kế hoạch số 329/KH-BDT ngày 11/8/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình về việc tổ chức Đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện Chương trình 135 năm 2020. Từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 08 tháng 12 năm 2020 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Đoàn đại biểu NCUT do đồng chí Nguyễn Thị Lài, Phó Trưởng...
Xem tiếp
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỚI
Tổ chức Hội thi Tuyên truyền, nâng cao nhận thức bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tại mô hình điểm Đề án 1898 xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa
Xem tiếp
Dân tộc và miền núi tháng 10/2020
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »