Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 106

  • Tổng 260.902

Đổi thay Cà Xen
Những năm gần đây, nhờ đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, đồng bào Mã Liềng ở bản Cà Xen, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đã có cuộc sống ấm no, bản làng khang trang hơn trước.
Xem tiếp
Học làm nông dân để giảm nghèo bền vững
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trọng Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục khẳng định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhằm cụ thể thể hóa, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, Đảng bộ xã Trọng Hóa (Minh Hóa) đã xây dựng chương trình hành...
Xem tiếp
"Gần" lắm... Rào Con!
Tại Km số 9 trên đường 20-Quyết Thắng, ngay phía đầu dốc Táu là lối rẽ vào bản Rào Con (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch). Rào Con, nơi định cư của 58 hộ, 250 khẩu đồng bào Bru-Vân Kiều vốn gốc gác xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) di cư đến từ cuối những năm 80 thuộc thế kỷ trước.
Xem tiếp
Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các phòng thuộc Ban
Thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của...
Xem tiếp
Dân Hóa nổ lực vượt khó
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »