Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 52

  • Tổng 1.093.156

Năm 2019, toàn tỉnh có 106 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ngày 22/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1382/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2019.
Xem tiếp
Thực hiện thí điểm không gửi văn bản giấy đối với văn bản điện tử đã ký số giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, tỉnh theo quy định
Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 501/UBND-KSTT ngày 16/4/2019 về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản Quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VB&ĐH) của tỉnh.
Xem tiếp
Phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số”
Ngày 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 141/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025”.
Xem tiếp
Các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn tỉnh Quảng Bình
Xem tiếp
Triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 306/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Xem tiếp
« 1 2 3 4 »