Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2451

  • Tổng 1.121.895

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 18/02/2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị kết Chương trình phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2022. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Dân vận, phòng Dân tộc, cơ quan phụ trách công tác dân tộc các huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của 2 cơ quan. Đồng chí Lê Văn Bảo, UVBTVTU, Trưởng Ban Dân vận TU - đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình ký kết công tác năm 2021 giữa Ban Dân vận TU và Ban Dân tộc tỉnh; Báo cáo Chương trình ký kết giữa Ban Dân vận TU và Ban Dân tộc tỉnh năm 2022.

 Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Bảo, UVBTVTU, Trưởng ban Dân vận TU nhấn mạnh. Trong năm 2021, trong điều kiện cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát; song Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan phụ trách công tác dân vận, công tác dân tộc cấp huyện đã phát huy trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, cố gắng trong phối hợp thực hiện những nội dung nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình phối hợp thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận vùng đồng bào DTTS phù hợp, linh hoạt trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 bùng phát. Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn I (2021-2025); thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh - xã hội trong vùng đồng bào, nhất là chính sách đầu tư, hỗ trợ, giúp đồng bào bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; phối hợp đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề, vụ việc nổi lên và vận động đồng bào hưởng ứng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số vấn đề còn hạn chế, khó khăn như: Một số vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng ở trong vùng đồng bào DTTS còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 còn nhiều vướng mắc (văn bản hướng dẫn của cấp trên chưa có); việc phối hợp rà soát, cập nhật hệ thống số liệu về đồng bào DTTS và công tác dân tộc trên địa bàn chưa thường xuyên, đầy đủ…

    Về Chương trình phối hợp công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện có kết quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận vùng đồng bào DTTS; thực hiện tốt các Chương trình, dự án, chính sách dân tộc góp phần chăm lo đời sống, hỗ trợ cho đồng bào phát triển kinh tế; tập trung triển thực hiện có kết quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, gắn đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp, linh hoạt hơn, đa đạng hơn, sát hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, từng đối tượng..../.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

QH. Văn phòng – Thanh tra

Các tin khác