Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 3348

  • Tổng 316.094

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 

Ngày 21/01/2022, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng ban, đồng chí Phan Công Khánh, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng ban đồng chủ trì Hội nghị.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo tài chính cơ quan năm 2021, dự kiến kế hoạch tài chính năm 2022. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản. Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo của Chủ trì Hội nghị, CBCC và NLĐ đã thảo luận, làm rõ hơn tại các báo cáo, quy chế trình bày tại Hội nghị.

Tại Hội nghị đồng chí Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban đã phát biểu chỉ đạo: Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn tới lĩnh vực kinh tế và mọi mặt của đời sống xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, hăng hái tham gia xây dựng cuộc sống mới, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương.

Đồng chí đã chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong năm 2022 của Ban đó là: Tham mưu trình UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 1719QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng các kế hoạch và phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết nhân dịp Tết Nguyên đán cho đồng bào DTTS và người có uy tín trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc năm 2022; Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện tham mưu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ Bản thuộc các bản ĐBKK trên địa bàn tỉnh năm 2022. Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch và dự toán năm 2022;  Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; Thực hiện tốt quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan: Gương mẫu, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động theo quy định; Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và đồng bào các DTTS. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Làm tốt công tác đối thoại trực tiếp, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Phối hợp giải quyết  những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là các vụ việc nổi cộm vùng đồng bào dân tộc. Chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, chính sách dân tộc; tăng cường đi cơ sở nắm tình hình thực hiện các chính sách dân tộc và công tác dân tộc tại địa phương theo kế hoạch...

Đồng chí cũng giao Văn phòng – Thanh tra tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung ý kiến tham gia, hoàn thiện các dự thảo báo cáo và quy chế sửa đổi.

Hội nghị đã phát động, Ký kết giao ước thi đua năm giữa Chính quyền và Công đoàn cơ quan.

Tại Hội nghị các tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2021 cũng đã được nhận Bằng khen, Giấy khen của các cấp

Một số hình ảnh tại Hội nghị

QH. Văn phòng – Thanh tra

Các tin khác