Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3045

  • Tổng 1.122.490

Ban Dân tộc triển khai thực hiện các nội dung Đề án 1898 trên địa bàn.

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

Thực hiện Kế hoạch số 156/KH-BDT ngày 06/5/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” tỉnh Quảng Bình năm 2020. Vào các ngày 26/6/2020 và 07/7/2020 Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS tại các xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch), xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) với hơn 140 học viên/100 học vien (theo Kế hoạch) tham gia. Các lớp tập huấn tập trung chủ yếu vào các xã có đông đồng bào DTTS rất ít người sinh sống (Dân tộc Chứt). Lớp tập huấn tập trung vào các nội dung của Đề án 498 và bám sát các quy định pháp luật; các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 16/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương.

Thông qua nội dung các lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về bình đẳng giới, từng bước nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ ở vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (đặc biệt là đồng bào DTTS rất ít người). Thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của tỉnh nói chung và ở vùng dân tộc thiểu số nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Mô hình điểm tại xã Hóa Sơn, Ban Chỉ đạo (BCĐ) mô hình đã được kiện toàn và tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020, đến nay đã các Câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy BĐG” tổ chức tập luyện để tham dự Hội thi “tuyên truyền nâng cao nhận thức Bình đẳng giới” dự kiến tổ chức vào ngày 28/8/2020. Đang thực hiện triển khai các nội dung khác theo kế hoạch đã đề ra

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đang triển khai xây dựng các Pano truyên tuyền tại Mô hình điểm xã Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) và xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa); In và phát 350 tờ gấp tuyên truyền cho các xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa (huyện Minh Hóa); xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch), xã Lâm Hóa, xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Một số hình ảnh triển khai Đề án 1898 trên địa bàn

 

 

 

 

Minh Tiến - Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác