Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2942

  • Tổng 1.122.386

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12/7/2023, tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT: Nông Quốc Tuấn, Y Thông đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo tại Hội ngh

Tham dự Hội nghị trực tuyến có các đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; các Ban Xây dựng Đảng; các Bộ, ngành cơ quan trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc UBDT; Ủy ban Nhân dân, các sở, ban, ngành và cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Báo cáo đánh giá kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy, trong 6 tháng qua Công tác dân tộc (CTDT) luôn được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện; xã hội và đặc biệt là đồng bào các DTTS cả nước quan tâm, nhờ vậy việc thực hiện CTDT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, kịp thời ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính; UBDT và các Bộ, Ban, ngành trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn, thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các Chương trình MTQG trong đó có Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN (Chương trình MTQG 1719), thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào DTTS&MN. Các địa phương nỗ lực trong tổ chức triển khai, tổ chức lồng ghép các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của CTDT, thể hiện cụ thể bằng việc hoàn thành sớm một số chỉ tiêu của Chương trình.

Các địa phương tham dự qua hệ thống Hội nghị trực tuyến
 

UBDT luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về CTDT, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các đề án nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Thực hiện các đề án, chính sách, nhiệm vụ trong kế hoạch công tác trong 6 tháng đầu năm đạt mục tiêu đề ra với khối lượng công việc lớn, hoàn thành có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS được tăng cường; hợp tác quốc tế về CTDT tiếp tục được đẩy mạnh. Việc kiện toàn, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm CTDT, năng lực đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên.

Các bộ, ngành Trung ương cũng đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo điều hành thực hiện CTDT và phối hợp với UBDT thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các địa phương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các bộ ngành để chỉ đạo tổ chức triển khai các CSDT trên địa bàn, bước đầu đạt được kết quả tích cực, tạo đà phấn đấu đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Qua các kết quả triển khai cho thấy, CTDT 6 tháng đầu năm 2023 mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, song về cơ bản đã thực hiện có hiệu quả góp phần quan trọng phát triển KT-XH, ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng DTTS&MN nói riêng và cả nước nói chung.

Trên cơ sở kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm, để Chương trình công tác năm 2023 đạt được các mục tiêu đề ra, UBDT tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến CTDT; tập trung xây dựng hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn các đề án, CSDT trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn về cơ chế chính sách, trong thực hiện Chương trình MTQG DTTS; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn vùng DTTS&MN; tiếp tục nghiên cứu rà soát các CSDT, đề xuất sửa đổi và bổ sung hoặc thay thế các chương trình, CSDT; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện tốt chuyển đổi số của Chính phủ, ứng dụng chuyển đổi số trong CTDT…

Toàn cảnh các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu tham dự đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung làm rõ thêm những vấn đề về tình hình KT-XH, giảm nghèo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS&MN; đánh giá sâu về kết quả thực hiện CTDT, chính sách dân tộc của Bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023; đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc, đặc biệt là các chính sách không thuộc Chương trình MTQG 1719... từ đó phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh ghi nhận và đánh giá cáo các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất tâm huyết của các đại biểu, đồng thời cho biết UBDT sẽ tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Báo cáo kết quả công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2023 và xác định, có giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các nhiệm vụ trọng tâm công tác công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2023 phát hành chính thức gửi các cơ quan Trung ương và địa phương để căn cứ triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị cơ quan công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 88/2019/QH14 và các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của các địa phương vùng DTTS&MN về công tác dân tộc.

Tập trung xây dựng, hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng các đề án, chính sách dân tộc trong Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2023; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trọng tâm là tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai các chương trình, chính sách dân tộc. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện Chương trình đúng tiến độ, hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn vùng DTTS&MN trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội; nhất là tình hình thiên tai, dịch bệnh, di cư tự phát, các điểm “nóng” về an ninh trật tự..., đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các hộ đồng bào chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các chương trình, chính sách đối với đồng bào DTTS và vùng DTTS&MN để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030.

Về thực hiện Chương trình MTQG 1719, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị các địa phương rà soát lại những vướng mắc sau 3 năm thực hiện; đồng thời tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của các sở, ban, ngành tại địa phương gửi Trung ương để Chính phủ sớm có điều chỉnh phù hợp. Cùng với đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng đề nghị khi có văn bản của Trung ương gửi về, các địa phương cần có những góp ý chi tiết, cụ thể; Ban Dân tộc và cơ quan làm CTDT các địa phương phối hợp với các sở, ban ngành sớm xây dựng kế hoạch giải ngân, phân bổ vốn hàng năm của Chương trình MTQG 1719…

Nguồn: Cổng TTĐT Uỷ ban Dân tộc

Các tin khác