Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1873

  • Tổng 1.121.317

DANH MỤC BÍ MẬT NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC

Xem với cỡ chữ : A- A A+

             Thực hiện quy định về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước tại Điều 9, Luật Bí mật Nhà nước 2018, Bộ trưởng- Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã lập Danh mục bí mật Nhà nước gửi Bộ Công an thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành.

Ngày 07/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc kí Quyết định số 971/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc. Quyết định quy định nội dung các danh mục bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật và Mật thuộc lĩnh vực công tác dân tộc, cụ thể như sau:

1. Danh mục các Bí mật Nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm:

Kế hoạch triển khai, báo cáo thực hiện chiến lược, đề án về vấn đề dân tộc, lĩnh vực công tác dân tộc liên quan đến lợi ích quốc gia chưa công khai.

2. Danh mục các Bí mật Nhà nước độ Tối mật bao gồm:

Đề án, kế hoạch, biện pháp phòng, chống, đấu tranh với hoạt động các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để xuyên tạc, phá hoại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gây mất ổn định nghiêm trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;

Báo cáo có nội dung nhận xét, đánh giá về các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc gây mất ổn định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Danh mục các Bí mật Nhà nước độ Mật bao gồm:

Báo cáo, đánh giá, biện pháp đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch gây mất trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Kế hoạch, báo cáo, số liệu về hoạt động nghiên cứu, điều tra, thống kê, tổng hợp để xác định thành phần, tên gọi và danh mục các dân tộc có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày kí ban hành./.

Lê Phương- Phòng Kế hoạch TH-CS và Thanh tra

Các tin khác