Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 472

  • Tổng 647.693

Từ ngày 20.11 đến 26.11.2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Từ ngày 20/11/2023 đến ngày 26/11/2023)

Thời gian

Nội dung/Thành phần thực hiện

Phương tiện, Phục vụ

Thứ hai

Ngày 20/11/2023

- CB,CC làm việc tại cơ quan

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 21/11/2023

- 08h Tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tại bản Hang Chuồn- Nà Lâm, Trường Xuân/Đc Lài, CBCC liên quan

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 22/11/2023

- Tham dự ký kết giữa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Dân Hóa(Việt Nam) với Cụm bản Lẳng Khăng (Lào)/Đc TB, CVP-TTr (xuất phát tại TP Đồng Hới 5h30 theo GM của BCHBĐBP tỉnh)

-08h Hội thảo khoa học “thực trạng, đề xuất giải pháp bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của đồng bào các DTTS tỉnh QB gắn với phát triển du lịch”/Đc Khánh

-08h Tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tại bản Khe Khế, Kim Thuỷ/Đc Lài, CBCC liên quan

Xe 2626

 

 

 

Xe 1257

 

 

 

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ năm

Ngày 23/11/2023

- 08h Họp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các CTMTQG tại Hội nông dân/Đc Khánh, PNV

- 08h Họp Tổ giúp việc của Tổ CTTK ĐA 06 tỉnh và họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về ĐA 06/Đc CVP-TTr

Xe 1257

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

Ngày 24/11/2023

-08h Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái năm 2023/Đc Khánh.

-08h Tập huấn tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 tại bản Khe Giữa, Ngân Thuỷ/Đc Lài, CBCC liên quan

-08h Tập huấn bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số năm 2023/CVP-TTr

- 09h Tham gia buổi làm việc với NHCS với Đoàn kiểm tra giám sát của HĐQT NHCS/Đc Ninh

Xe 2626

 

 

Xe thuê

 

 

 

Xe 1257

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 25/11/2023

- Đoàn Đại biểu NCUT tỉnh Quảng Bình đi học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Bắc năm 2023/Đc Ninh, Tiến

Xe thuê

Chủ nhật

Ngày 26/11/2023

- Nghỉ

Các tin khác