Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 768

  • Tổng 644.704

Từ ngày 23.10 đến 29.10.2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 29/10/2023)

Thời gian

Nội dung/Thành phần thực hiện

Phương tiện, Phục vụ

Thứ hai

Ngày 23/10/2023

- 09h30 Thống nhất nội dung về xây dựng dự toán, nhu cầu kinh phí (Nguồn vốn sự nghiệp) thực hiện 03 Chương trình MTQG năm 2024, 2025/Đc TB, TPNV.

Xe 2626

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 24/10/2023

-08h Khai mạc Hội nghị hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023/LĐB, CBCC liên quan (02 ngày) 

-08h Tập huấn “ Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại bản Khe Ngát/Đc Lài, Vân,…

Xe 2626, 1257

 

 

 

 

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 25/10/2023

- 08h Khai mạc Lớp tập huấn nghiệp vụ về hoạt động tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình/Đc Khánh

Xe 1257

-15h Đón đại biểu người CUT đi tham quan, học tập kinh nghiệm/Đc Ninh, Tiến

Thứ năm

Ngày 26/10/2023

- Đoàn người có uy tín tham quan học tập kinh nghiệm các tỉnh phía Nam/Đc Ninh, CVP-TTr, Tiến (12 ngày)

08h Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW/Đc TB

-08h Tập huấn “ Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại bản Hoá Lương/Đc Lài, Vân,…

 

 

Xe thuê

 

Xe 2626

 

Xe thuê

 

 

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

Ngày 27/10/2023

-08h Tập huấn “ Tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại bản Lương Năng, Hoá Sơn/Đc Lài, Vân,…

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 28/10/2023

  • Nghỉ

Chủ nhật

Ngày 29/10/2023

  • Nghỉ

Các tin khác