Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 771

  • Tổng 644.707

Từ ngày 11.9 đến 17.9.2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Từ ngày 11/9/2023 đến ngày 17/9/2023)

Thời gian

Nội dung/Thành phần thực hiện

Phương tiện, Phục vụ

Thứ hai

Ngày 11/9/2023

- Kiểm tra, giám sát CTMT tại huyện Bố Trạch/Đc Ninh, CBCC liên quan

-08h Tập huấn tuyên truyền tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào DTTS tại xã Trường Sơn/Đc Lài, CBCC liên quan

Xe thuê

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ ba

Ngày 12/9/2023

- 08h Giao ban tháng/LĐB, CBCC

- Tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ các cấp trong công tác quản lý, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng ĐBDT thiểu số và miền núi do UBDT tổ chức tại TP Huế/Đc Lài, CBCC liên quan (7 người, đến hết ngày 14/9)

Xe thuê

Thứ tư

Ngày 13/9/2023

- 08h Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Hồ An Phong và đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh/Đc TB.

Xe 2626

-14h Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 14(mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII NK 2020- 2025/LĐB

- 15h đón tiếp đại biểu Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2023 tại huyện Lệ Thuỷ/Đc Ninh, CVP-TTr, Tiến

 

Xe 2626

 

 

Xe thuê

Thứ năm

Ngày 14/9/2023

- 08h Hội nghị bồi dưỡng kiến thức và cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2023/Đc Ninh, Tiến, CVP-TTr

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ sáu

Ngày 15/9/2023

- 08h Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ cơ sở và cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2023 tại xã Kim Thuỷ/Đc Ninh, Tiến, CVP-TTr

-08h tham dự diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023/Đc Khánh

Xe thuê

 

 

 

Xe 1257

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ bảy

Ngày 16/9/2023

- Tham gia Hộ thao bóng chuyền hơi nam – nữ Khối thi đia các ngành Tổng hợp năm 2023/Toàn thể CBCC (tại Trường ĐHQB)

Chủ nhật

Ngày 17/9/2023

Nghỉ

Các tin khác