Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 725

  • Tổng 644.661

Từ ngày 18.9 đến 24.9.2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

(Từ ngày 18/9/2023 đến ngày 24/9/2023)

Thời gian

Nội dung/Thành phần thực hiện

Phương tiện, Phục vụ

Thứ hai

Ngày 18/9/2023

- Kiểm tra, giám sát CTMT tại huyện Bố Trạch (Đoàn của UBMTTQVN tỉnh/Đc Tiến

-08h Khai mạc Bồi dững kiến thức dân tộc cho đối tượng 3,4 (đến hết tuần)/Đc Khánh, CBCC liên quan

Xe 1257

- 14h30 Làm việc với Đoàn Kiểm tra Ban Nội chính TU tại trụ sở mới/Đc TB, CVP-TTr

Xe 2626

Thứ ba

Ngày 19/9/2023

- 08h Đại hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028/Đc TB

- 08h Tập huấn tuyên truyền phổ biến pháp luật tại xã Thượng Trạch/Đc Ninh, CBCC liên quan

Xe 2626

Xe thuê

- CB,CC làm việc tại cơ quan

Thứ tư

Ngày 20/9/2023

- Kiểm tra, giám sát CTMT tại huyện Lệ Thuỷ/Đc Ninh, CBCC liên quan

- 08h Làm việc với các đơn vị liên quan đến trụ sở mới/Đc TB

-08h Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2023 - 2025/ĐC Lài

Xe thuê

 

 

Xe 2626

 

Xe 1257

-14h Làm việc với Ban QLDA tại xã Trọng Hoá/Đc TB

Xe thuê

Thứ năm

Ngày 21/9/2023

- Kiểm tra, giám sát CTMT tại huyện Quảng Ninh/Đc Ninh, CBCC liên quan

- 08h Hội nghị báo cáo viên tại Đảng uỷ Khối các CQ tỉnh/Đc Lài

Xe thuê

 

 

Xe 1257

- 14h Họp trực tuyến với các địa phương về việc kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023/Đc TB

Xe 2626

Thứ sáu

Ngày 22/9/2023

-08h Hội thảo khoa học tại huyện Tuyên Hoá/Đc Lài

- 09h Họp thẩm tra NQ tại HĐND tỉnh/Đc TB, TPVN

- 08h Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ cơ sở và cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình năm 2023 tại xã Lâm Hoá/Đc Ninh, CBCC liên quan

Xe 2626

 

Xe thuê

- 15h30 Gặp mặt Đoàn Đại biểu CĐVC tỉnh đi dự ĐH Công đoàn tỉnh QB nhiệm kỳ 2023-2028/Đc Lài

-17h30 Giao lưu, chia tay với Sở VHTT và Biên phòng tại trụ sở đang làm việc

Thứ bảy

Ngày 23/9/2023

- Chuyển trụ sở sang trụ sở mới/toàn thể CBCC và NLĐ

Chủ nhật

Ngày 24/9/2023

-09h Làm Lễ vào trụ sở mới/Toàn thể CBCC và NLĐ

Các tin khác