Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3157

  • Tổng 1.122.602

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Sáng nay, 29/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT chủ trì.

 Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình, hội nghị do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng điều hành hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ về chiến lược chuyển đổi số quốc gia, những định hướng cho chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm nêu rõ: Với sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp hiệu quả của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành phố, 6 tháng đầu năm 2022, UBDT đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân tộc.

Năm 2022, UBDT được giao 3 nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, gồm: Đề án “Xác định thành phần, tên gọi của một số dân tộc và xây dựng Danh mục các dân tộc Việt Nam”; Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS và MN) giai đoạn 2021-2030; Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện việc phân định miền núi, vùng cao và đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ các quy định trong hệ thống pháp luật. Các nhiệm vụ cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. UBDT cũng được giao nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 chương trình, đề án, chính sách dân tộc.

Đại biểu dự hội nghị
Đại biểu dự hội nghị

Việc thực hiện các chính sách dân tộc, các chương trình, chính sách dân tộc đặc thù của địa phương được UBDT xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phối hợp lồng ghép triển khai hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền, pháp chế và phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh. Công tác theo dõi, nắm tình hình vùng ĐBDTTS và MN được chú trọng, thông tin kịp thời các vụ việc phát sinh trong lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là tình hình thiệt hại do thiên tai, đói giáp hạt, dịch bệnh, các điểm nóng về an ninh trật tự...

Tình hình đời sống-xã hội vùng ĐBDTTS và MN ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng DTTS được giữ vững. Đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.

Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND các tỉnh, thành phố. Ban Dân tộc, Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố luôn chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chính sách dân tộc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho ĐBDTTS, kịp thời hỗ trợ ĐBDTTS bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh…

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe, thảo luận về kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm và hướng dẫn các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBDTTS và MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đề nghị 6 tháng cuối năm, UBDT, các tỉnh, thành phố tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành những chương trình, đề án, nhiệm vụ đã đề ra bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Đồng chí cũng lưu ý một số nhiệm vụ cụ thể để công tác dân tộc ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao đời sống ĐBDTTS.

Ban Biên tập: Nguồn "Báo Quảng Bình"

Các tin khác