Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1073

  • Tổng 897.893

Công bố kết quả điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 Biểu 1: 

Biểu 2:

Biểu 3:

Biểu 4:

Biểu 5:

Biểu 6: