Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 227/UBDT-TT
Ngày ký 18/03/2019
Người ký Hoàng Thị Hạnh
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg.
Lĩnh vực Tuyên truyền và Địa bàn
Cơ quan ban hành Trung ương
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Công văn Tại đây