Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 471/UBDT-VP
Ngày ký 15/05/2019
Người ký Nông Quốc Tuấn
Trích yếu nội dung V/v phát hành văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản Quốc gia
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Trung ương
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Công văn Tại đây