Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 168

  • Tổng 1.208.525

Xóa bỏ nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Bru-Vân Kiều: "Mưa dầm thấm lâu"
Những năm qua, thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vẫn còn diễn ra khá phổ biến trong đồng bào Bru-Vân Kiều xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh), trở thành lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và phát triển bền vững của địa phương. Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của người dân, cấp...
Xem tiếp
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 88/2019/QH14, NGÀY 18/11/2019 CỦA QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
Ngày 18/11/2019 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14, phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi với tỷ lệ 98,44% trên tổng số 89,86 đại biểu tham gia (có 2 trên 434 không biểu quyết và 432/434 tán thành).
Xem tiếp
Thực hiện chính sách dân tộc ở Trọng Hóa: Những kinh nghiệm rút ra
Là xã miền núi biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, Trọng Hóa được hưởng lợi từ các chương trình, chính sách hỗ trợ, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách dân tộc nơi đây vẫn còn dàn trải, thiếu tập trung, rất cần một đề án hỗ trợ mang...
Xem tiếp
Nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, những năm qua, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tăng cường phối hợp, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Những hoạt động, việc làm...
Xem tiếp
Đoàn Người có uy tín tiêu biểu tỉnh Quảng Bình tham quan, học tập kinh nghiệm các tỉnh Miền Nam và Tây Nguyên.
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 22/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt danh sách...
Xem tiếp