Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1814

  • Tổng 1.121.258

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình tổ chức tập huấn tuyên tuyền Đề án “ Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số” tại 4 huyện Minh Hoá, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thuỷ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025; Kế hoạch số 43/KH-UBND tỉnh ngày 10/1/2017 của UBND tỉnh thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

           Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã: Dân Hoá (huyện Minh Hoá), xã Thượng Trạch, Tân Trạch (huyện Bố Trạch), xã Trường Sơn( huyện Quảng Ninh), xã Lâm Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ) tổ chức tập huấn từ ngày 15/8 đến ngày 28/9/2017, mở 8 lớp tập huấn  tuyên truyền, phổ biến  nâng cao nhận thức giảm thiểu  tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số cho 480 học viên tham gia là cán bộ cốt cán cấp xã, già làng, người có uy tín, Bí thư chi bộ, các Hội đoàn thể của xã, Ban giám hiệu, Tổng phụ trách đội, các em tuổi vị thành niên của các trường dân tộc nội trú và các trường dân tộc Bán trú, THCS.

            Nội dung của đợt tuyên truyền là phổ biến các văn bản pháp luật quan trọng như:  Luật Hôn nhân và Gia đình; thực trạng, nguyên nhân, hậu quả gây ra của việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống,  các biện pháp ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Ban Dân tộc đã bố trí chương trình tuyên truyền phù hợp theo các nội dung nói trên nhằm giúp các đối tượng học viên nắm được những vấn đề cơ bản nhất, liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Thông qua đợt tập huấn, Ban Dân tộc đề nghị Cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức mặt trận đoàn thể ở cơ sở, lực lượng Bộ độ biên phòng, giáo viên, các già làng, trưởng bản, người có uy tín trên cơ sở các kiến thức được tập huấn về tuyên truyền trong gia đình, dòng họ, bà con trong thôn bản, tập trung vào các đối tượng có nguy cơ xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết để có biện pháp ngăn ngừa hạn chế tối đa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết xảy ra.
 Học viên nghiêm túc nghe giảng, thẳng thắn, trao đổi những thắc mắc đối với giảng viên  đã tháo gỡ. Nhìn chung chất lượng của đợt tuyên truyền phổ biến tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết đạt hiệu quả cao./.
 
Một số hình ảnh của Đoàn công tác
 
 
 
 
 
 
                                                                                Đoàn Hương, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình

Các tin khác