Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 6004

  • Tổng 1.113.385

Triển khai thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (gọi tắt là Đề án 498)

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” của Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

             Thời gian qua, Ban Dân tộc đã tham mưu, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 498 trên địa bàn tỉnh và được phê duyệt tại Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 10/01/2017 với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,4 tỷ đồng (trong giai đoạn 2015-2020). Mục đích của Đề án nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào DTTS; giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng DTTS trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Đề án 498, Ban Dân tộc đã tham mưu, chọn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch để xây dựng mô hình điểm giai đoạn 2016-2018 làm cơ sở để nhân rộng ra các địa bàn khác trên toàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 30/12/2016.
Trong năm 2016, Ban Dân tộc đã tổ chức điều tra khảo sát thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống tại 08/18 bản của xã Thượng Trạch để làm cơ sở triển khai mô hình điểm; tổ chức tập huấn cho cán bộ xã, già làng, trưởng bản và người có uy tín về nội dung Đề án 498 và mô hình điểm; tổ chức cắm Pano, phát tờ rơi tuyên truyền về các hậu qủa của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Năm 2017, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tham mưu, chỉ đạo thực hiện mô hình điểm tại xã Thượng Trạch, đồng thời tiến hành khảo sát nắm thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS trên toàn tỉnh làm cơ sở triển khai các nội dung của Kế hoạch số 43/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Đề án 498.   
Một số hình ảnh hoạt động của Ban Chỉ đạo
 
Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 498 cấp tỉnh
 
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh , Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh
 
 
Đồng chí Đặng Thái Tôn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cấp tỉnh
 
 
 
Họp Ban Chỉ đạo cấp huyện thực hiện Mô hình điểm tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch
 
 
Pano tuyên truyền tại xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch (Mô hình điểm)
 
 
                                                                                                       Phan Công Khánh - Phó Trưởng ban (Ban Dân tộc tỉnh)
 
 
 
 

Các tin khác