Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 Số 181/TB-BDT 04/06/2019 Thông báo về việc ủy quyền điều hành công việc cơ quan
2 Số 1688/TB-BCĐ 15/05/2019 TB Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hoàng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Bình lần thứ III năm 2019
3 Số 548/TB-UBND 28/04/2019 Thông báo về việc ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh
4 Số 125/TB-BDT 23/04/2019 TB V/v trực lễ 30/4- 01/05 năm 2019 của cơ quan Ban Dân tộc
5 Số 113/TB-BDT 12/04/2019 TB v/v thời gian nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lịch trực cơ quan Ban Dân tộc
6 Số 108/TB-BDT 08/04/2019 TB Lịch tiếp công dân năm 2019 của Ban Dân tộc
7 Số 458/TB-UBND 05/04/2019 TB Về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
8 Số 91/TB-BDT 29/03/2019 Thông báo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc diện Ban Dân tộc quản lý giai đoạn 2015-2020 và 2020-2025
9 Số 773/TB-VPUBND 14/03/2019 TB Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Thuật tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành đơn vị, địa phương về công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh
10 Số 67/TB-BBT 12/03/2019 TB Kết luận cuộc họp Trưởng ban Biên tập Trang TTĐT của Ban Dân tộc
« 1 2 3 4 »