Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 288/TB-BDT
Ngày ký 03/06/2021
Người ký Trần Quốc Hớn
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của Trưởng ban tại cuộc họp với các đơn vị
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Thông báo tại đây: