Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 79/TB-BDT
Ngày ký 19/02/2021
Người ký Nguyễn Thị Lài
Trích yếu nội dung Số lượng NCUT trong đồng bào DTTS của các Huyện năm 2021
Lĩnh vực Tuyên truyền và Địa bàn
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Thông báo tại đây:

Xem Quyết định số 355/QĐ-UBND tại đây: