Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/TB-BDT
Ngày ký 04/01/2021
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung Giới thiệu chức danh, chữ ký Trưởng ban Dân tộc
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Thông báo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Thông báo tại đây: