Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 16/SY-UBND
Ngày ký 24/09/2020
Người ký Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung SY NĐ số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Sao Y
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Nội dung Sao y tại đây: