Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 12/SY-UBND
Ngày ký 18/08/2020
Người ký Nguyễn Trần Quang
Trích yếu nội dung SY NĐ số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lĩnh vực Văn phòng Thanh tra
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Sao Y
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Văn bản tại đây: