Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 127/TTr-BDT
Ngày ký 29/04/2020
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung Đề nghị thẩm định BCĐXCTĐT dự án nước SHTT bản Sy
Lĩnh vực Kế hoạch, Tổng hợp, Chính sach và Thanh tra
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Tờ trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Tờ trình tại đây: