Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu Số 67/TTr-BDT
Ngày ký 27/02/2020
Người ký Phan Công Khánh
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Ban Dân tộc
Phân loại Tờ trình
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Xem Tờ trình tại đây: